Poddziałanie 3.2.1 POIR Badania na rynek

„Badania na rynek" to jedno z największych działań POIR. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.

Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 1 do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Wniosek

Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 2 dedykowanym w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dedykowany na dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1

Nabory w 2017 r. w Poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR  wnioski o  dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R  w Poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MSP na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi

Planowany nabór wniosków badania na rynek

Zgodnie z aktualnym harmonogramem wniosków POIR  najbliższy nabór w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek planowany jest w następujących terminach : ogłoszenie konkursu : 27 kwietnia 2016 r.

Przedłużenie terminu dla pierwszego konkursu naboru wniosków w ramach podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o uzyskaniu zgody na przedłużenie naboru wniosków w podziałaniu 3.2.1 Badania na rynek POIR do dnia 28 października 2015 r. Przedłużenie

Ogłoszenie o konkursie do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 w 2015 r.

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Wnioski można składać w terminie: od 31 sierpnia do

Planowane nabory w 2015 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek Planowane są pierwsze nabory już w 2015 roku : ogłoszenie konkursu lipiec 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków sierpień 2015

Poddziałanie 3.2.1 POIR Badania na rynek

Poddziałanie 3.2.1  POIR Badania na rynek Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

NAJBLIŻSZY NABÓR JUŻ NIEBAWEM !
DOTACJE NAWET DO 20 MLN PLN

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)